Bill Gates Dünyanın Sonunu Getirebilecek Bir Projeye Finansman Sağlayacak

Küresel ısınma ile ilgili bir çok projeyi destekleyen Bill Gates bu sefer Harvard mühendislerinin tasarladığı bir yöntem ile küresel ısınmayı engelleme çalışmalarına finansal destek oluyor. Harvard bilim insanlarının başarılı olacağını düşündüğü teknikte atmosfere bırakılacak olan kalsiyum karbonat tozu ile ozon tabakasının tepkimeye girmesi ve oluşacak yeni kimyasalların güneş ışınlarını yansıtarak dünyanın daha az ısınması hedefleniyor. Buna karşılık güneş jeomühendisliği alanında çalışmalar yapan bazı bilim insanları ise, bu uygulama hakkında düşünceli ve dünyanın geleceğini tehlikeye sokabilecek sonuçlarının olabileceği konusunda uyarıyorlar.

Yanardağların püskürttüğü kükürtlü kimyasalların atmosferdeki etkisi ile güneşin ısıtma etkisinin azaldığından yola çıkan mühendislerin hesaplamalarına göre kireç tozunun stratosfere püskürtülmesi ile 0,5 ile 1 derece aralığında bir ısı düşüşü ile zararlı güneş ışınlarının bir kısmının daha filtreleneceği ön görülüyor. Buna karşılık bu girişimin beklenmeyen etkilerinin olabileceğinden endişelenen karşı görüşteki bilim insanları, doğanın dengesinin bozulabileceğini düşünüyor.

İsveç’in Kiruna kentinde Haziran ayında ilk aşaması yapılacak olan deneyde, püskürtülecek kimyasalı stratosfere çıkarıp püskürtmeden sonra oluşan değişimleri takip edecek donanımı taşıyan balonun uzaktan kumandası tecrübe edilecek. Finansman olarak projeye destek veren Bill Gates ise her durumda olumlu sonuçların alınması ile küresel ısınmanın önüne geçilmesi için çaba sarfedildiğini ifade ediyor.